به اطلاع فرهنگیان محترم بازنشسته استان میرساند به دلیل جابجایی حساب بانکی بازنشستگان و عدم دسترسی به اطلاعات جدید حساب ایشان ،امکان شارژ اعتبار در کارت حقوقی این عزیزان وجود ندارد لذا بازنشستگان محترم می توانند

تا پایان دی ماه با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت و یا یکی از شعب تعاونی مصرف فرهنگیان قم ،ضمن تکمیل فرم اطلاعات جدید خویش با تکمیل فرم تسهیلات از مزایای اعتبار خرید اقساطی مذکور بهره مند گردند