پیرو اطلاعیه های قبلی به اطلاع میرساند، هیئت رئیسه مجمع انتخابات هیئت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم به منظور رفع 101 نفر مغایرت تعداد آراء ماخوذه و لیست حاضرین در روز های 28 و29 و30 دی ماه از افراد جهت امضاء لیست حضور در مجمع دعوت بعمل آورد که

مجموع افرادی که اصالتا و وکالتا مراجعه نمودند به 36 نفر رسید و این مغایرت به تعداد65 نفر همچنان وجوددارد که در نتیجه هیئت رئیسه مجمع در جلسه ای در مورخ 95/11/03 با ارسال لیست های امضاء شده به اداره تعاون خواستار هرگونه اقدام لازم شدند که متاسفانه به دلیل مغایرت و شبهات و شکایات موجود تاکنون انتخابات مذکور به تایید مراجع ذیصلاح نرسیده است .

 لذا نشر هرگونه خبر و ابراز عقیده ،خلاف قانون و شایعه ای بیش نیست .

بدیهی است بر اساس قوانین وزارت تعاون و نیز مطابق اساسنامه شرکت مسئولیت اداره تعاونی تا تائید نهایی و ثبت در سامانه ثبت اسناد کشور همچنان بر عهده ی هیئت مدیره وقت خواهد بود.