شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم از سوی اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان ایران بعنوان تعاونی برتر فرهنگیان کشور برگزیده شد.شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم علاوه بر اینکه در یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر ملی در تاریخ 95/06/16 موفق به کسب رتبه ی تعاونی برتر ملی و در تاریخ 95/06/18در جشنواره تعاونی برتر استان موفق به کسب عنوان تعاونی برتر استان و  دریافت لوح و تندیس گردیده بود،اینک طی مراسمی با حضور جناب آقای سیاری مدیرکل محترم پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش و جناب آقای مجاوری مدیر کل محترم بودجه وزارت آموزش و پرورش ونمایندگان محترم وزارت تعاون و نمایندگان محترم اتحادیه های کشوری از شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم بعنوان تعاونی برتر فرهنگیان کشور تجلیل بعمل آمد.
 در این مراسم جناب آقای جلیلیان مدیر عامل محترم اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان ایران و جناب آقای سیاری وجناب آقای مجاوری از فعالیت های انجام گرفته در راستای تامین و رفاه فرهنگیان در بخش تعاونی های مصرف قدر دانی نموده وپتانسیل موجود در این بخش را ستودنی دانستند ودر پایان از تعدادی از تعاونی های مصرف فرهنگیان کشور که موفق به رعایت شاخص های استاندارد سازی تعاونی ها شده بودند بعنوان تعاونی برتر فرهنگیان تقدیر بعمل آمد که در این میان از آقای احمد گل پرور مدیر عامل شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم نیز با اهداء لوح تقدیر شد.

 

آلبوم تصاویر