شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم به مناسبت هفته ی دولت وهفته ی تعاون و تکریم بازنشستگان و پیشکسوتان محترم ،کلیه ی کالاهای خود را در صورت خرید نقدی با تخفیف 5 تا 50 درصد از قیمت مصرف کننده از تاریخ 95/06/01 لغایت 95/06/15 در  شعب تعاونی ارائه می نماید.


بازنشستگان محترم فرهنگی میتوانند با مراجعه به هر یک از شعب این شرکت و ارائه کارت عضویت کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان قم به صندوقدار از تخفیف مذکور بهره مند گردند.

اول تا پانزدهم شهریور ماه منتظر دیدار شما عزیزان در شعب تعاونی مصرف فرهنگیان قم هستیم.