مدیر نمایندگی : آقای الهی دوست

نوع خدمات : صدور انواع بیمه نامه ( شخص ثالث، بدنه، عمر ، آتش سوزی و ... ) 6 ماهه

تلفن : 37740269  

همراه : 09124514259

نشانی : خیابان 30 متری هنرستان بین کوچه 9 و 11

 

*******************************************************************

       نمایندگی بیمه ایران(محمدمیرزائی)

 

مدیر نمایندگی : خانم محمدمیرزائی

نوع خدمات : صدور انواع بیمه نامه ( شخص ثالث، بدنه، عمر ، آتش سوزی و ... ) 6 تا 8 ماهه

تلفن : 38908934

همراه : 09123515704

نشانی : بلوارجمهوری بعداز پل 9دی ،قبل از تقاطع جوادالائمه نبش کوچه 28 

 

**********************************************************************

 

 

مدیر نمایندگی : آقای مومن

نوع خدمات : صدور انواع بیمه نامه ( شخص ثالث، بدنه، عمر ، آتش سوزی و ... ) 6 ماهه

تلفن : 37737555

همراه : 09391954488

نشانی : بلوار سمیه نبش کوچه 10  

 

*****************************************************************

 

مدیر نمایندگی : احمد شانظری

نوع خدمات : صدور انواع بیمه نامه ( شخص ثالث، بدنه، عمر ، آتش سوزی و ... ) با اقساط 6و 11 ماهه

تلفن : -

همراه : 09122514799

نشانی : 45متری عماریاسر مجتمع ناشران

 

******************************************************************

 

مدیر نمایندگی : علی اکبر سالار رضائی

نوع خدمات : صدور انواع بیمه نامه ( شخص ثالث، بدنه، عمر ، آتش سوزی و ... ) با اقساط 8 ماهه

تلفن : --

همراه : 09125524336

نشانی : -- 

 

********************************************************

 

مدیر نمایندگی : سیدعلیرضا لسانی

نوع خدمات : صدور انواع بیمه نامه ( شخص ثالث، بدنه، عمر ، آتش سوزی و ... ) با اقساط 11 ماهه

تلفن : 37749767 

همراه : 09127572457

نشانی : خیابان صفائیه ، مجتمع تجاری طلا طبقه دوم پلاک 105