خط مشي کيفيت شرکت تعاوني مصرف فرهنگيان استان قم

شرکت تعاوني مصرف فرهنگيان استان قم با تجربه بيش از 33 سال فعاليت مستمر و پويا با اهداف کلان

  •   ترويج و تحکيم مشارکت، همکاري و تعاون عمومي
  •   تأمين نيازهاي مشترک اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعي
  •   تأمين نيازهاي رفاهي، مصرفي و خدماتي اعضاء

  اقدام به اجرا و نگهداري سيستم مديريت کيفيت بر اساس استاندارد بين‌المللي ISO 9001 :2008 و سيستم رسيدگي به شکايت مشتريان ISO 10002 : 2004 با هدف بهبود مستمر اثربخشي سيستم، فرآيندها وخدمات خود نموده و مهمترين اهداف سازماني خود را به شرح زير تعريف نموده است:

  •   مشتري‌مداري و افزايش رضايت و اعتماد مشتريان بر مبناي افزايش ميزان فروش کالا و ميزان سهام
  •   افزايش کيفيت و تنوع ارائه محصولات و خدمات با توجه به نياز مشتريان
  •   بهبود زيرساختها در جهت افزايش رضايت مشتريان و کارکنان
  •   افزايش رضايت کارکنان و آموزش مستمر آنها