شرکت تعاوني مصرف فرهنگيان قم در تاريخ 1356/1/9 شمسي تحت شماره 137 در دفتر شرکتهاي داخلي ثبت قم به ثبت رسيده است .

سال تاسیس : 1356/01/09

موضوع فعالیت :تامین نیاز مصرف کننده

جامعه هدف : حقوق بگیران آموزش و پرورش استان قم

تعداد عضو اولیه : 750 نفر                                                         تعداد عضو فعال :در حال حاضر 14552 نفر

 


اين شرکت در ابتدا توسط آقايان : عباس فخاري کوهبناني ، هادي کاظمي ، هادي فرساد ، ابراهيم شکرالهي ، علي اصغر حيدرزاده روح اله موسوي بفروئي ، محمد حسن رضواني ، محمد مجاهدي ، علي غروي ، حسن معصومي ، محمد توکل ساوجي و احمد رحيمي کاشاني به عنوان هيئت موسسين ، و با سرمايه اوليه 375,000 ريال که به 750 سهم پانصد ريالي تقسيم شده بود ، تاسيس شد.

اين تعاوني در ابتدا با 750 نفر عضو فعالیت خویش را آغاز و با استعانت به خداوند متعال در دوره های مختلف و با کادر مدیریتی و هیئت مدیره و بازرسان طی 38 سال با گذشت از فراز و نشیب های فراوان و در ادوار گوناگون در عرصه ی اقتصادی اقتدار خویش را با سربلندی حفظ نموده و توانسته در مسیر توسعه گام بردارد .

اهتمام و نوآوری و حفظ نیرومندی با صلابت و استقامت در بحران های موجود در عرصه ی اقتصادی و نیز با اتکا به یاری خداوند و اعتماد سهامداران و مشتریان گرامی کادر مدیریت ، هیئت مدیره و بازرسان توانسته است با افزایش دارایی های ثابت و ایجاد تعدد شعب و تنوع در خدمات و به روز رسانی نرخ سهام اعضاء جایگاه مناسبی در میان رقبا و سایر تعاونی های مصرف فرهنگیان سراسر ایران ایجاد و به موفقیت ها و افتخارات فراوانی دست یابد .

 

ما برآنیم تا با ایجاد یک مجتمع خدماتی - رفاهی-تفریحی- فروشگاهی (هایپرمارکت نوین) نسبت به تداوم سیاست توسعه و حضور در عرصه ی رقابت و استفاده از متدهای مدیریتی و خدماتی نوین در جهت تعالی و بهره مندی از روش های مطلوب و مدیریت ارتباط و تامین نیاز مشتری تکنیک های روز را در دستور کار قرار داده به نحوی که توانایی آتی شرکت را در بهینه سازی، بهسازی ، پویایی نیاز مشتریان و اعضاء گرامی افزایش دهد .

 

**شرایط عضویت:

طبق ماده 12 اساسنامه ، عضويت در تعاوني براي کليه واجدين شرايط اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي که نياز به خدمات تعاوني داشته باشند آزاد است .

الف )شرايط عمومي :
     1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
     2- عدمممنوعيت قانوني و حجر
     3- عدم عضويت همزمان در تعاوني مشابه
     4- درخواست کتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه و خريد حداقل 1000 سهم از سهام تعاوني

ب ) شرايط اختصاصي :
     کليه کارکنان ، حقوق بگيران آموزش و پرورش استان قم اعم از شاغلين ، بازنشتگان و وظيفه بگيران

**ماموریت و اهداف شرکت:

 * ترويج و تحکيم مشارکت ، همکاري و تعاون عمومي

 * تامين نيازهاي مشترک اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعي

 * تامين نيازهاي رفاهي ، مصرفي و خدماتي اعضاء