جناب آقای سید حمید کلانتری معاون محترم وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به همراه جناب آقای نصرا... بازوند مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم از شعبه 2 تعاونی مصرف فرهنگیان قم بازدید نمودند