روز پنج شنبه 95/04/31 هیئت مدیره ،بازرسان و تعدادی از پرسنل تعاونی مصرف فرهنگیان قم و جمعی از فرهنگیان استان با جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ملاقات نمودند