روز سه شنبه 94/09/10 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم باجناب آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ملاقات نمودند

 

312

 

314

311

313